SYARAT-SYARAT PENSIUN :

  1. SK PENSIUN DARI BKD TEMBUSAN ASLI (2 RANGKAP) DAN FOTOKOPI SK PENSIUN (5 RANGKAP)
  2. SK PANGKAT/BERKALA TERAKHIR (5 RANGKAP)
  3. MODEL D (5 RANGKAP)
  4. SURAT NIKAH (5 RANGKAP)
  5. AKTA KELAHIRAN ANAK (5 RANGKAP)
  6. SURAT KETERANGAN KULIAH APABILA TELAH BERUSIA > 21 TAHUN (5 RANGKAP)
  7. PHOTO WARNA 3X4 (6 LEMBAR)